Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
BIP archiwalny

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

fo_herb_sp.jpgBIP Archiwalny
Uwaga!
Ta strona jest archiwalną stroną Biuletynu Informacji Publicznej zawierającą aktualne dane do 15 września 2019 roku

 

ADRES:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Rynek 27

58-200 Dzierżoniów

 

KONTAKT:

Biuro Obsługi Klienta:

tel. 74 832 52 31 
faks 74 831 66 01

 

e-mail

powiat@pow.dzierzoniow.pl

strona WWW

http://www.pow.dzierzoniow.pl

 

 

wykaz telefonów

Starostwo Powiatowe, Rynek 27:

spis telefonów

Starostwo Powiatowe, ul.Świdnicka 38:

spis telefonów

wykaz elektronicznych
adresów pocztowych

adresy e-mail

 e-urząd

ePUAP /SPDzierzoniow/skrytka

 

Sekretariat starosty:

tel. 74 832 18 64, 74 832 52 00
faks 74 832 18 60

 

STAROSTA:

Grzegorz Kosowski 

 

WICESTAROSTA:

Andrzej Bolisęga

 

SEKRETARZ POWIATU:

Zbigniew Dragan

tel. 832-52-23 lub wew.134

 

SKARBNIK POWIATU:

Iwona Swendrak-Zając

tel. 832-52-10 lub wew. 121

 

NIP Powiatu: 882-212-54-82

Regon Powiatu: 890717817

 

NIP Starostwa: 882-17-82-373

Regon Starostwa: 890722149

 

Konta bankowe:

1. Rachunek bieżący podstawowy 
19 9527 0007 0026 0837 2000 0003
na ww. konto można dokonywać wpłat m.in. za prawo jazdy, rejestrację pojazdów, najem nieruchomości stanowiących mienie powiatu dzierżoniowskiego

 

2. Rachunek dochodów Skarbu Państwa
62 9527 0007 0026 0837 2000 0005
na ww. konto można dokonywać wpłat m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, najem nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa

 

3. Rachunek Powiatu
73 9527 0007 0026 0837 2000 0001
na ww. konto wpływają dotacje, subwencje, udziały w PIT i CIT

 

 

Opłaty skarbowe uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Dzierżoniów (Rynek 1) lub przelewem na konto Urzędu Miasta Dzierżoniów nr: 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

 

GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 16.30
piątek 7.30 - 14.30

W sprawach skarg, wniosków i petycji starosta lub wyznaczony członek Zarządu Powiatu przyjmuje we wtorki w godz. 14.00-16.45

 

GODZINY PRACY KASY I PRZYJĘĆ KLIENTÓW

fo_starostwo.jpgUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Renata Pilśniak
Data modyfikacji: 2019/10/14 09:07:45
Redaktor: Administrator