Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
BIP archiwalny

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
POLITYKA JAKOŚCI
STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE

Misja Urzędu

Misją Starostwa Dzierżoniowskiego jest jak najlepsze realizowanie zasad samorządności ukierunkowanej na świadczenie usług zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej i wszechstronny rozwój powiatu. Jakość, efektywność i skuteczność w zakresie realizacji zadań publicznych, poprawa kultury pracy i rozwój organizacyjny Starostwa Dzierżoniowskiego – to niektóre z czynników sprzyjajacych partnerskim relacjom między władzą samorządową a mieszkańcami powiatu. Urząd przyjazny i otwarty na klienta, działający na zasadzie partnerstwa oraz docierający z szybką, kompetentną i obiektywną informacją przyczynia się do wzrostu zadowolenia mieszkańców.

 

Polityka Jakości

 

Nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego jest realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców powiatu oraz profesjonalne świadczenie usług zaspokajających wymagania i oczekiwania naszych klientów, co przyczynia się zarówno do zwiększenia ich zadowolenia jak i umacniania roli Starostwa jako instytucji pełniącej służbę publiczną.

 

Dla skutecznej realizacji Polityki Jakości wyznacza się następujące cele:

  • budowanie wizerunku Urzędu przyjaznego klientom,

  • podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług w sposób zapewniajacy zadowolenie klientów Urzędu, głównie w zakresie jakości organizacyjnych i technicznych warunków obsługi, a także dotrzymywania wymaganych przepisami terminów załatwiania spraw,

  • zapewnienie otwartej polityki informacyjnej,

  • stałe uwzględnianie oczekiwań i wniosków klientów dotyczących funkcjonowania Starostwa.

 

Ustalone cele Polityki Jakości będą realizowane poprzez:

 

  • utrzymywanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością określonego normą PN EN ISO 9001:2009,

  • inspirującą rolę Starostwa Powiatowego w poprawie jakości usług dla mieszkańców,

  • efektywne gospodarowanie środkami publicznymi oraz pozyskiwanie środków finansowych z funduszy strukturalnych na lata 2014-2020,

  • dbałość o kompetencje pracowników i stałe podnoszenie ich kwalifikacji,

  • przestrzeganie ustalonych przejrzystych procesów i procedur postępowania usprawniających obsługę klientów,

  • rzetelną i obiektywną informację zewnętrzną i wewnętrzną.

Zatwierdzam:

STAROSTA DZIERŻONIOWSKI
JANUSZ GUZDEK

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Hubisz
Data modyfikacji: 2017/08/03 08:23:39
Redaktor: Administrator