Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
BIP archiwalny

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zarząd Powiatu

 

Skład Zarządu Powiatu

Kontakt

 

Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Zarządu Powiatu

Kompetencje nadzorcze etatowych członków Zarządu

 

Uchwały Zarządu Powiatu

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu

 

 

Sylwetka starosty

Zadania starosty

 

 

Skład Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski - Starosta Dzierżoniowski, przewodniczący Zarządu Powiatu

Andrzej Bolisęga - wicestarosta

Adam Domagała - członek Zarządu Powiatu (nieetatowy)

Wacław Dziendziel - członek Zarządu Powiatu (nieetatowy)


Skład Zarządu Powiatu poprzednich kadencji > więcej

 

Kontakt

starosta Grzegorz Kosowski

                               sekretariat: pok. 202 w budynku Starostwa – Rynek 27

                               tel. 074/ 832-18-64, 832-52-00, fax 074/ 832-18-60

 e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl

                              

 

wicestarosta Andrzej Bolisęga

                               pok. 202 sekretariat

                               kontakt – jak wyżej

 

 

Kompetencje nadzorcze etatowych członków Zarządu Powiatu

 

Starosta Grzegorz Kosowski:

 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
 • obronność
 • przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
 • budżet i finanse
 • ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa
 • zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
 • transport i drogi publiczne
 • rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska i przyrody

 

Wicestarosta Andrzej Bolisęga:

 • promocja powiatu i rozwój przedsiębiorczości
 • promocja i ochrona zdrowia
 • edukacja publiczna
 • zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
 • geodezja, kartografia, kataster i nieruchomości
 • pomoc społeczna
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • kultura, sport i turystyka
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w zakresie zadań realizowanych przez powiat

 

Sylwetka starosty

Grzegorz Kosowski – ur. w 1962 r. w Bielawie. Dzieciństwo i młodość spędził w Pieszycach. Po ukończeniu Państwowego Technikum Rolniczego w Pieszycach w 1981 roku rozpoczął studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które zakończył z tytułem magistra inżyniera w 1986 roku. W 1996 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku wycena nieruchomości. Od 1983 roku mieszkaniec Niemczy.
Z samorządem terytorialnym związany od 1994 roku. Najpierw jako radny – członek Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Niemczy, a od 2006 do 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza. Funkcję Starosty Dzierżoniowskiego objął 22 listopada 2018 r.                              Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Renata Pilśniak
Data modyfikacji: 2019/10/14 10:58:27
Redaktor: Administrator