Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
BIP archiwalny

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zamierzenia władz, programy, strategie

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego


Strategia Rozwoju Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2014-2020
   


Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Dzierżoniowskim na lata 2014-2020


Program Zdrowotny Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2018 - 2025   


Trzyletni powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 - 2020 


Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2021 

 

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017 - 2021


Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017 - 2021


Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2015 - 2025 


Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019   


Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019


Strategia rozwoju oświaty powiatu dzierżoniowskiego na lata 2005-2019 


Powiatowe Granty Oświatowe 


Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat DzierżoniowskiProgram współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019


Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat”
    

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Renata Pilśniak
Data modyfikacji: 2019/10/14 11:05:44
Redaktor: Administrator