Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
BIP archiwalny

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wykaz rejestrów i ewidencji

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (OR)

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY (BF)

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU (KT)

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I PROMOCJI  (EK)

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU (RL)

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA (BA)

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI (GK)

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I SPRAW OBYWATELSKICH (SO)

 

 

Zasady wydawania zaświadczeń, odpisów, wypisów i wyciągów

 

Udostępnianie danych następuje na wniosek strony w formie wydawanych przez Starostwo zaświadczeń, odpisów, wypisów i wyciągów, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonych przez organ ewidencji i rejestrów. Od wydawanych zaświadczeń, odpisów, wypisów, itp. - pobiera się stosowne opłaty skarbowe wynikające z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Archiwum zakładowe

Wniosek o udostępnienie/wypożyczenie lub wykonanie kserokopii akt przechowywanych w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie jest do pobrania w Biurach Obsługi Klienta (pok. nr 1 w budynku przy ul. Świdnickiej 38 lub pok. nr 1 w budynku – Rynek 27) lub na bieżącej stronie BIP. Wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Starostwa.

Archiwum zakładowe znajduje się w budynku Starostwa w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38, pok. nr 19.

W Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie przechowywana jest dokumentacja zlikwidowanych zakładów pracy:

 1. Szkoła Podstawowa Specjalna przy Zespole Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci w Bielawie, ul. Korczaka 3,

 2. Zespół Szkół Specjalnych w Bielawie, ul. Wolności 105,

 3. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Roztoczniku, Roztocznik 64,

 4. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Roztoczniku,

 5. Zespół Szkół Zawodowych w Niemczy,

 6. Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Dzierżoniowie, Rynek 27.

Archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego posiada również dokumentację techniczno-budowlaną dotyczącą spraw budowlanych z:

 1. Gminy Miejskiej Bielawa;

 2. Gminy Miejskiej Dzierżoniów;

 3. Gminy Wiejskiej Dzierżoniów;

 4. Gminy Wiejskiej Łagiewniki;

 5. Gminy Miejsko-Wiejskiej Niemcza;

 6. Gminy Miejskiej Pieszyce;

 7. Gminy Miejskiej Piława Górna.

Powyższa dokumentacja obejmuje sprawy z zakresu budownictwa od roku 1983.

Archiwum zakładowe przechowuje również dokumentację spraw zakończonych, które prowadzone były w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

Dostęp do akt jest bezpłatny – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Wykonanie kserokopii może podlegać opłatom określonym w Uchwale Nr 198/419/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za kserokopie (wydruki) dokumentów stanowiących informację publiczną.

Na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania przysługuje prawo wglądu do akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje także po zakończeniu postępowania.

Akta udostępniane są na wniosek. Osobom fizycznym akt nie wypożycza się na zewnątrz.

 

Większość materiałów archiwalnych wytworzona w latach 1990-1998 przez były Urząd Rejonowy Rządowej Administracji Ogólnej przekazana została do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim.

Archiwum zakładowe, tel.: (74) 831-12-29 lub (74) 832-52-06.

Przydatne strony www:

 1. baza danych archiwów państwowych:
  http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php

 2. baza danych o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą:
  https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php

 3. baza ZUS zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy:
  http://www.zus.pl/default.asp?id=582&p=4Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Renata Pilśniak
Data modyfikacji: 2019/10/28 09:14:54
Redaktor: Administrator