Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
BIP archiwalny

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Informacje i Obwieszczenia Starosty

 • Postanowienie o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Widokowej w miejscowości Włóki.  więcej >

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Widokowej w miejscowości Włóki więcej>  

 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi położonej na działce nr 270 obręb Fabryczna od ul. Lipowej w stronę ul. Małej w Bielawie więcej >  
 • Informacje i obwieszczenia dotyczące scalenia gruntów wsi Piława Dolna i części wsi Owiesno więcej>    
       
 • Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji w sprawie odszkodowania dz. 606/1, Bielawa, obr. Północ więcej>   
 • Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji w sprawie odszkodowania dz. 604/1, Bielawa, obr. Północ więcej>    
 • Obwieszczenie dotyczące nowego terminu rozpatrzenia sprawy - odszkodowanie dz. 113/16, 113/17, Bielawa, obręb Fabryczna więcej> 

 • Obwieszczenie dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Bielawie oznaczoną geodezyjnie w obrębie 0006, Fabryczna jako działka nr 113/16, AM-4, o pow. 0.0379 ha i nr 113/17, AM-4, o pow. 0.0218 ha więcej>  

 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie dróg gminnych łączących zdregradowane tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" z drogą wojewódzką nr 384 więcej > 

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2877D - ul. Bohaterów Getta z drogą gminną nr 117957D - ul. Stefana Żeromskiego w Bielawie więcej> 

 • Informacja o wszczęciu z urzędu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych więcej> 

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi położonej na działce nr 270 obręb Fabryczna, od ul. Lipowej w stronę ul. Małej w Bielawie więcej>
 • Obwieszczenie dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Bielawie oznaczoną geodezyjnie w obrębie 0001, Północ jako działka nr 610/1, AM-10, o powierzchni 0.0318 ha  więcej>
 • Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Bielawie oznaczoną geodezyjnie w obrębie 0001, Północ jako działka nr 605/1, AM-10, o pow. 0,0031 ha więcej>


Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Renata Pilśniak
Data modyfikacji: 2019/10/14 13:29:06
Redaktor: Administrator