Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
BIP archiwalny

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Biuro Rzeczy Znalezionych

 

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie,  58-200 Dzierżoniów, ul. Rynek 27               
Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
III piętro, pokój nr 317, tel. 74 832 52 29, 74 832 52 28
email: rzeczyznalezione@pow.dzierzoniow.pl
godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 - 15.30; wtorek w godz. 7.30 - 16.30; piątek w godz. 7.30 - 14.30

 

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:
1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych  (Dz. U. z 2015 r., poz.397);
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017, poz.459 z późn. zm.)

 

Zakresem działania  Biura jest:
1. prowadzenie postępowań w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy;
2. przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych;
3. poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych;
4. współpraca z policją, sądami i innymi właściwymi instytucjami, służbami i organami w sprawach dot. rzeczy znalezionych;
5. przekazywanie znalezionych rzeczy osobom uprawnionym;
6. wykonywanie odpowiednich czynności w przypadku nieodebrania rzeczy znalezionych lub nieustalenia osób uprawnionych do ich odbioru.

 

O znalezieniu rzeczy należy zawiadomić Biuro Rzeczy Znalezionych jedynie w przypadku gdy:
1. osoba, która znalazła daną rzecz nie zna jej właściciela lub też adresu jego zamieszkania;
2. rzecz ta została znaleziona na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

 

Regulmin Biura Rzeczy Znalezionych


Wykazy rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych  

 

Klauzula informacyjna RODOUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Wójcik
Data modyfikacji: 2019/10/14 13:27:44
Redaktor: Administrator